Schülervertreter Schuljahr 2017/18

1. Schülersprecher: Noah Neff (TGTM 11) –> links auf dem Bild
2. Schülersprecher: Gina-Maria Keller (1BK2T) –> Bildmitte
3. Schülersprecher: Matthias Efinger (TGTM11) –> rechts auf dem Bild
4. Schülersprecher: Bogdan Litzenberg (2BFS1) –> nicht auf dem Bild